PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Zaginięcia osób działania prywatnych detektywów

Biuro Detektywistyczne Trelka prowadzi również czynności zmierzające do odnalezienia osób zaginionych na terenie kraju jak i poza jego granicami. Poprzez wyrażenie: zaginięcie, należy rozumieć wystąpienie zdarzenia, które uniemożliwia ustalenie obecnego miejsca pobytu tzw. osoby zaginionej. Statystyki zaginięć z roku na rok są coraz wyższe, osoby w różnym wieku, z najróżniejszych przyczyn postanawiają same zniknąć z życia swoich bliskich, lub padają ofiarami przestępstw poprzez, które znika po nich wszelki ślad z dnia na dzień. Według statystyk, w niektórych krajach w ciągu roku zostaje zgłoszonych dziesiątki tysięcy przypadków zaginięć osób. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, w ciągu jednego roku zaginęło ponad 600 000 osób. W Polsce w 2020 roku zgłoszono ponad 22 000 zaginięć osób, a w Niemczech w 2019 roku zaginęło ponad 14 000 osób. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie przypadki zaginięć kończą się tragicznie. Wiele z nich kończy się odnalezieniem osoby zaginionej w ciągu kilku dni lub tygodni.

Najczęstsze powody zaginięcia

1. Problemy spowodowane zadłużeniami finansowymi, często związane z uzależnieniem od hazardu lub alkoholu, nieudanymi inwestycjami finansowymi czy też nagłym odziedziczeniem długów po osobie bliskiej. / 2. Choroby fizyczne takie jak ciężkie do wyleczenia schorzenia typu: nowotwór, kalectwo, a także choroby psychiczne, zarówno te wrodzone jak i takie które uaktywniają się nagle w dalszej fazie życia, występujące często z uwagi na uwarunkowania genetyczne danej osoby ( dziedziczone od innych członków rodziny ). / 3.Wypadki którym może uleć osoba wykonując codzienne obowiązki poza miejscem zamieszkania będąc w pracy , na delegacjach, wyjazdach wypoczynkowych itp. / 4. Kłótnie i konflikty rodzinne, najczęściej związane z finansami, zdradą nierzadko również niezgodnością charakterów. / 5. Przestępstwo na szkodę zaginionego takie jak np. uprowadzenie osoby, pozbawienie jej wolności lub też celowe wpłynięcie na jego wolę mające na celu zmuszenie do określonych zachowań takich jak zaniechanie kontaktów z bliskimi ( częsta praktyka stosowana przez sekty ). / 6. Porwanie rodzicielskie, gdy jedno z rodziców bez zgody drugiego , zatrzymuje dziecko na stałe czym ogranicza lub całkowicie pozbawia drugiego rodzica kontaktu z dzieckiem. Biuro Detektywistyczne Trelka, posiada doświadczenie niezbędne do prowadzenia czynności poszukiwawczych dot. osób zaginionych. Poprzez lata działalności prowadziliśmy sprawy mające na celu ustalenie miejsca pobytu zaginionych z najróżniejszych przyczyn a także uzyskania wszelkich informacji mogących pomóc w odnalezieniu wyżej wymienionych osób.

Zaginięcie Poznań 2021 r.

Jak zawsze w momencie kiedy zostaje przedstawiona jedna z naszych spraw to dla dobra osób, które były uczesntnikami zajścia wszelkie dane zostały zmienione, aby uniemożliwić ich identyfikacje. We wrześniu 2021 r. Do Agencji Detektywistycznej zgłosiła się Pani Alicja która oświadczyła, iż jej brat Mirosław zamieszkały w Poznaniu, zerwał kontakty z całą rodziną, wysłał jedynie pojedyncza wiadomość sms, w której napisał, że chce zmienić swoje życie i wyjeżdża, po czym wyłączył swój telefon. W związku z tym kobieta nie zdecydowała się na zgłoszenie sprawy na Policję a postanowiła najpierw skorzystać z usług prywatnego detektywa i prosić o uzyskanie jakichkolwiek informacji potwierdzających ewentualny wyjazd brata, ustalenie miejsca pobytu. W trakcie wykonywania zleconych czynności , prywatni detektywi udali się w rejon zamieszkania zaginionego, gdzie dokonali rozpytań wśród sąsiadów oraz właścicieli okolicznych sklepów z których korzystał Pan Mirosław. Uzyskując szereg informacji wskazujących, iż z natury radosny i pogodny mężczyzna, od kilku tygodni zachowywał się podejrzanie, nie nawiązywał kontaktów z innymi jak miał to w zwyczaju wcześniej, był wyalienowany, stał się cichy i zamyślony. Wszystko wskazywało ewidentnie, iż znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, jednakże jej powód pozostawał nieznany. Detektywi nie chcąc stawiać tezy nie podpartej żadnymi konkretnymi przykładami, oświadczyli pani Alicji, iż niezbędne będzie jeszcze dokonanie wywiadu środowiskowego w pracy w.w mężczyzny. Po dotarciu przez prywatnych detektywów do firmy mieszczącej się w Komornikach niedaleko miasta Poznań , w której zaginiony spędził ostatnie 3 lata pracując jako magazynier ustalono, że od pewnego czasu bywał rozkojarzony. Zaginiony z Poznania popełniał błędy, spóźniał się do pracy, kilka dni wcześniej nie pojawiał się w ogóle, nie informując dlaczego nie przyjdzie. Następnym krokiem, na który zdecydowali się detektywi z biura Trelka, było rozpytanie właściciela mieszkania, które wynajmował Pan Mirosław w Poznaniu. Dzięki uprzejmości właściciela, mogli oni zajrzeć do wnętrza lokalu i przejrzeć rzeczy, które po sobie pozostawił mężczyzna. W trakcie wykonywanych czynności, ujawniono częściowo zniszczoną dokumentację medyczną, z której wnikało, że u zaginionego stwierdzono rzadki nowotwór. Dla detektywów jasnym było, iż mężczyzna z Poznania prawdopodobnie podupadł psychicznie z uwagi na postawioną diagnozę lekarską. Co tłumaczyłoby jego dziwne zachowanie w ostatnich tygodniach przed zaginięciem. W takich przypadkach, chorzy często ukrywają fakt choroby przed rodziną i znajomymi, nie chcąc ich obarczać swoim problemem, jednakże odcinając się od wszystkich często też szkodzą sami sobie gdyż finalnie czują się samotni i opuszczeni. Szukają szczęścia z dala od miejsca, w którym problem powstał. Po poinformowaniu o ustaleniach zleceniodawcy, prywatni detektywi dokonali szczegółowego rozpytania siostry zaginionego, głównie chodzi o ustalenie miejsc, w których mężczyzna czuł się szczęśliwy w poprzednich etapach swojego życia. Często jest tak, iż osoby które posiadają problemy udają się do miejsc, które kojarzą im się ze szczęściem, radością i błogostanem, mogą to być przykładowo lokacje, w których zaginiony spędzał wakacje czy ferie będąc dzieckiem. Jak się okazało Pani Alicja od razu skojarzyła takie miejsce z osobą brata - był to kurort wypoczynkowy w Tatrach gdzie wraz z matką poszukiwany jeździł co roku latem będąc dzieckiem. Detektywi postanowili niezwłocznie udać się do miejscowości wskazanej przez siostrę zaginionego. Po dotarciu na miejsce i wykonaniu szeregu obserwacji we wskazanych przez klienta lokacjach, odnaleźli zaginionego z Poznania. W trakcie rozmowy z Panem Mirosławem ustalili, iż mimo, że początkowo zamierzał zniknąć na dobre, zmienił zdanie i miał zamiar skontaktować się ze swoją siostrą oraz poinformować o problemach, które go spotkały. Podjął decyzję o rozpoczęciu leczenia i powrocie do Poznania.

Czynności detektywistyczne w trakcie poszukiwań zaginionego

Wyżej wymieniona sytuacja doskonale pokazuje jak ważne jest skrupulatne rozpytanie osób znających zaginionego a także dokładna analiza uzyskanych informacji celem odnalezienia go. Detektywi z naszego biura podchodzą do każdej prowadzonej przez siebie sprawy priorytetowo, stawiając tylko i wyłącznie na uzyskanie jak najlepszego efektu mającego na celu zrealizowanie zadania, które jest przed nimi stawiane przez klienta. W sprawach o zaginięcia jednakże niejednokrotnie nie wystarczą rozpytania i przeprowadzone obserwacje , stąd też prywatni detektywi z Poznańskiego biura detektywistycznego wykonują również szereg innych czynności mogących pomóc w odnajdywaniu osób zaginionych. Poprzez zastosowanie posiadanych i ogólnodostępnych środków technicznych,po otrzymaniu zgody rodziny i udostępnieniu lokalu, w którym zamieszkiwał zaginiony, wykonujemy czynności takie jak: przeszukanie miejsca zamieszkania osoby zaginionej (analiza zabranych przez nią ze sobą rzeczy, pozostawionych zapisków, listów, pamiętników ) jak i okolicy domu w poszukiwaniu śladów mogących wskazać na powód zaginięcia oraz takich, które mogą pomóc w odnalezieniu w.w ( okazanie wizerunku zaginionego na uczęszczanych przez niego codziennie drogach - trasy biegowe, ciągi komunikacyjne, sklepy ) . Przeprowadzamy wywiady środowiskowe w sąsiedztwie jak i w miejscu pracy. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi środowiskowemu uzyskujemy wszelkie możliwe informacje, które mogą okazać się pomocne i mieć znaczenie w sprawie ( rozpytanie o nawiązywane znajomości, możliwe bliższe relacje damsko - męskie, sytuację finansową, ewentualne nagrody czy nagany w miejscu pracy i z czym były one związane ). Rozmawiamy z domownikami, bliskimi osoby zaginionej, niejednokrotnie rzecz mogąca wydawać się błahostką dla członka rodziny może okazać się niezwykle istotną dla zaginionego i może pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu. W przypadku dostępności, wykonujemy szczegółową analizę bilingów telefonicznych celem wytypowania podejrzanych numerów, z którymi mógł kontaktować się zaginiony, w miarę możliwości ustalamy abonentów tych numerów, wykonujemy analizę wyciągów bankowych celem ujawnienia ewentualnych zadłużeń zaginionego wykonanych większych wypłat pieniędzy staramy się ustalić komu i w jakich okolicznościach zostały przekazane ( sytuacja mogąca mieć związek z szantażem na szkodę zaginionego ). Przeszukujemy szczegółowo sieć internet w poszukiwaniu jakichkolwiek śladów związanych z zaginionym, skrupulatnie je analizując. Wykonujemy również sprawdzenie placówek szpitalnych na terenie kraju, celem ujawnienia czy zaginiony nie znalazł się w nich na skutek np. nieszczęśliwego wypadku. Nawiązujemy kontakt z ITAKA celem ewentualnej wymiany informacji o zaginionym. W przypadku ujawnienia iż osoba zaginiona stała się ofiarą przestępstwa kontaktujemy się niezwłocznie z Policją celem zgłoszenia sprawy i przekazania wszystkich uzyskanych informacji celem jak najszybszego udzielenia pomocy zaginionemu a także jego rodzinie. Jeden z naszych prywatnych detektywów, który jest odpowiedzialny za poszukiwania osób w biurze Trelka jest emerytowanym funkcjonariuszem służb, który w czasie czynnej służby wiele lat pracował w wydziale poszukiwań. Dzięki nabytej wiedzy i doświadczeniu wraz z zespołem prywatnych detektywów z naszego biura świetnie realizuje usługi detektywistyczne w sprawach poszukiwań osób. Dzięki temu nasze biuro odniosło wiele sukcesów podczas poszukiwań.

Poszukiwania Słubice 2022 / Zdrada partnera

W lipcu 2022 r. do Agencji Detektywistycznej Trelka zgłosiła się Pani Marta pochodząca z Poznania, jednakże od 2 lat mieszkająca w Słubicach. 24 letnia kobieta oświadczyła, iż przez ostatnie 2,5 roku tworzyła szczęśliwy związek ze starszym o 2 lata mężczyzną o imieniu Paweł. Poznali się w trakcie studiów na poznańskim UAM i bardzo szybko zostali parą. Sytuacja życiowa zmusiła ich jednak do przerwania nauki i wyjechania w celach zarobkowych pod zachodnią granicę Polski. W Słubicach gdzie zamieszkali, jak oświadczyła Pani Marta, wynajęli dwu pokojowe mieszkanie, natomiast pracę zaczęli oboje poza granicą kraju tj. w Niemczech. Według kobiety przez dłuższy czas tworzyli udany zgodny związek. Kilka miesięcy temu tj. około kwietnia 2022 roku, kobieta zauważyła ,że jej partner stał się bardziej skryty, uważny, zmienił zabezpieczanie telefonu komórkowego z odcisku palca na pin, oddalił się od niej, unikał zbliżeń. Dla Pani Marty stało się jasne, iż prawdopodobnie pan Paweł spotkał inną kobietę i zaangażował się mocno w tą znajomość. Klientka naszego biura powiedziała, że postanowiła na własną rękę złapać swojego chłopaka ''in flagranti''. Mężczyzna jednakże podróżował tylko do swojego miejsca pracy tj. Hotel w miejscowości Frankfurt nad Odrą, a po jej zakończeniu wracał bezpośrednio do domu, nigdzie po drodze nie zbaczając. Natomiast jeżeli informował o jakichkolwiek innych czynnościach, które miał załatwić po czy też przed pracą, zawsze je wykonywał, nie dał się złapać na choćby najmniejszym kłamstwie. Na początku czerwca 2022 roku kobieta zapytała partnera wprost czy ma romans. Pan Paweł zaprzeczył, zrobił się bardzo nerwowy i nie chciał kontynuować dyskusji na powyższy temat. Po około dwóch tygodniach Pani Marta po powrocie do domu stwierdziła, że jej chłopak spakował wszystkie rzeczy, które do niego należały i zniknął nie pozostawiając żadnej informacji. Jego telefon komórkowy pozostawał wyłączony. Prywatni detektywi z biura Trelka, zaoferowali Pani Marcie pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego mężczyzny. W związku z tym, że jego miejsce pracy znajdowało się we Frankfurcie nad Odrą, pierwsze czynności zostały przez nich przeprowadzone właśnie w przedmiotowym miejscu. W hotelu prywatni detektywi ustalili, iż mężczyzna nie pracuje. W trakcie rozmowy z pracownikiem ustalono, że wraz z poszukiwanym mężczyzną z hotelu zwolniła się również kobieta o imieniu Joanna pochodząca z Wielkopolski. Przesłuchiwany mężczyzna oświadczył, że z tego co słyszał kobieta miała podjąć pracę również w branży hotelowej i wskazał zasłyszane miasto w Niemczech niedaleko granicy Polski. Po wykonaniu wszelkich niezbędnych ustaleń w sieci internet, detektywi z biura Trelka, udali się w podane przez pracownika miejsce i posiadając uzyskany aktualny wizerunek pani Joanny przeprowadzili obserwację. Działania potwierdziły fakt jej zatrudnienia w jednym z hoteli w mieście. Po wyjściu z pracy, kobieta udała się do swojego miejsca zamieszkania, dwoje z detektywów doprowadziło kobietę bezpośrednio pod lokal który wynajmowała pozostając niezauważonymi. Nie trzeba było długo czekać aż kobieta opuści mieszkanie wraz z poszukiwanym panem Pawłem. Para udała się wspólnie na zakupy, detektywi wykonali niezbędną dokumentację fotograficzną, a o uzyskanych ustaleniach poinformowali klientkę. Pani Marta dostała dowody na zdradę swojego chłopaka oraz dane dotyczące jego obecnego miejsca pobytu na terenie Niemiec. W powyższej sprawie kluczowe okazało się rozpytanie osób znających mężczyznę w miejscu pracy oraz przeprowadzenie szeregu obserwacji nie dając się wykryć. Jak zawsze w naszych historiach wszystkie dane, które mogłyby umożliwić identyfikację opisanych osób zostały zmienione.

Prywatny Detektyw Trelka. Poszukiwanie osób.
Poszukiwania osoby na własną rękę

Poszukiwanie osób może być trudnym zadaniem, ale istnieją różne sposoby, które mogą pomóc w znalezieniu poszukiwanej osoby. Oto kilka pomysłów - skorzystaj z internetowych narzędzi do wyszukiwania osób, takich jak wyszukiwarki osób, portale społecznościowe i strony internetowe dedykowane poszukiwaniom. Skontaktuj się z rodziną i przyjaciółmi osoby, którą poszukujesz. Mogą oni mieć dostęp do informacji, które pomogą Ci w znalezieniu zaginionej osoby. Rozważ umieszczenie ogłoszenia w lokalnej gazecie lub portalu internetowym. Może to przyciągnąć uwagę osób, które znają poszukiwaną osobę i pomóc w jej odnalezieniu. Przypominamy jednak, że samodzielne poszukiwania mogą być niebezpieczne i są niezalecane. W przypadku zaginięcia bliskiej osoby warto zwrócić się do prywatnych agencji detektywistycznych lub specjalistów ds. poszukiwań osób, którzy mogą pomóc w poszukiwaniach.

Prywatny Detektyw Trelka. Poszukiwanie mienia.
Co zrobić gdy bliska osoba zaginie

Jeśli chodzi o osoby zaginione, to ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić ich zaginięcie do władz i podać wszelkie informacje, które mogą pomóc w ich odnalezieniu, takie jak ich wizerunek, szczegóły ubioru, ostatnie znanie miejsce pobytu itp. Im szybciej zgłosisz zaginięcie, tym większe szanse na skuteczne poszukiwania. Zaginięcia to niestety zjawisko dość powszechne. Wiele osób, zwłaszcza nastolatków, decyduje się na ucieczkę z domu bez informowania rodziny o swoim zamiarze. Takie osoby często uciekają z powodu różnych problemów emocjonalnych, rodzinnych, a także finansowych lub związanych z nałogami. W przypadku, gdy zaginiony to dziecko lub młodzież, należy jak najszybciej powiadomić o tym organy ścigania i podjąć działania mające na celu odnalezienie osoby zaginionej. W Polsce działa wiele organizacji i fundacji, które zajmują się poszukiwaniem zaginionych i oferują pomoc rodzinom poszukiwanych osób. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zaginięcia na policji. Warto przygotować wszelkie informacje na temat osoby zaginionej, takie jak zdjęcia, opis ubrania, miejsce, w którym została widziana po raz ostatni, oraz wszelkie inne szczegóły, które mogą pomóc w odnalezieniu osoby zaginionej. Należy także poinformować rodzinę, przyjaciół i osoby, które mogą pomóc w poszukiwaniach. Bardzo ważne jest, aby nie tracić nadziei i działać szybko i skutecznie, ponieważ czas jest kluczowy w takich sytuacjach. Poszukiwanie osób zaginionych to nie tylko zadanie służb ratunkowych, ale także prywatnych detektywów. Detektywi z biura Trelka specjalizujący się w poszukiwaniu zaginionych osób, posiadają wiele doświadczenia i narzędzi, które mogą pomóc w odnalezieniu osoby zaginionej. Jeśli zdecydujesz się na wynajęcie prywatnego detektywa, warto przed podjęciem decyzji sprawdzić opinie innych osób, które korzystały z usług danego detektywa. Warto też zwrócić uwagę na doświadczenie i kwalifikacje detektywa oraz narzędzia, jakimi dysponuje. Ważne jest, aby pamiętać, że poszukiwanie osób zaginionych to bardzo poważna sprawa, która wymaga dużo zaangażowania i wysiłku, zarówno ze strony służb ratunkowych, jak i prywatnych detektywów.