PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Billing telefoniczny. Prywatny detektyw Trelka
Billingi telefoniczne jako źródło informacji

Każdy właściciel numeru telefonicznego ma darmowy dostęp do wykazu połączeń telefonicznych, tzw. billingu telefonicznego. Zaznaczyć należy, że wykaz ten różni się od tych uzyskiwanych przez służby i zawiera mniej danych. Nie można jednak pominąć tego źródła informacji w pracy detektywa. Billing zawiera takie dane jak: data, godzina, typ połączenia (rozmowa, SMS, MMS, Internet), kierunek (połączenie wykonane/odebrane), numer z jakim nawiązano połączenie, czas trwania połączenia.

Czytelnicy zapewne zastanawiają się dlaczego mają korzystać z usług detektywa skoro mają te dane za darmo

Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie jest problemem uzyskanie tych danych, tylko praca analityczna na nich oraz powiązanie ich z innymi informacjami uzyskanymi podczas pracy detektywa. Każdy może sprawdzić czy jego współmałżonek wykonywał połączenia w nocy. Lecz nie każdy będzie w stanie poddać szczegółowej analizie billing telefoniczny. Szczególnie z okresu kilku - kilkunastu miesięcy, zawierający wiele tysięcy pozycji. Biuro detektywistyczne Trelka, przy wykorzystaniu specjalistycznego środowiska do analizy kryminalnej, na podstawie uzyskanych billingów może określić z jakim numerem najczęściej wykonywano połączenia, w jakich dniach tygodnia i jakich godzinach wykonywano najwięcej połączeń i na jakie numery. Detektywi z Poznania ustalą również kiedy korzystano z pakietów internetowych. Agencja detektywistyczna Trelka może przedstawić graficzne obrazowanie wzajemnych relacji wybranych numerów telefonów oraz inne dane wynikające ze specyfiki realizowanego zlecenia. W skrócie im więcej danych tym więcej odpowiedzi. Każda informacja zmniejsza poziom naszej niewiedzy. Chcielibyśmy przedstawić kilka przykładów z pracy naszego biura detektywistycznego. Analiza billingów telefonicznych pomogła zrealizować otrzymane zlecenia. Nadmienić należy, że to zleceniodawca musi uzyskać billing telefoniczny dla naszego biura, aby możliwe było wykonanie analizy.

Klient dostarczył do naszego biura detektywistycznego w Poznaniu billing telefoniczny

Był to billing swojego współmałżonka z okresu 6 miesięcy. Z wywiadu wykonanego z klientem wynikało, że klient podejrzewa żonę o zdradę. Klient nie miał żadnych typów co do okoliczności zdrady i ewentualnej osoby, z którą spotyka się jego żona. Numer zarejestrowany na zleceniodawcę w związku z czym nie było problemu z uzyskaniem billingu. Po wykonaniu analizy przeprowadzono pod tym kątem kolejny wywiad ze zleceniodawcą. Wywiad był realizowany w celu skorelowania informacji z wnioskami z analizy. W wyniku zrealizowanych działań ujawniono, że współmałżonek z jednym z numerów telefonu nawiązuje połączenia tylko pod nieobecność domowników. Dzieci pod nadzorem współmałżonka regularnie uczestniczyły w zajęciach sportowych. A rozmowy trwają średnio po kilkadziesiąt minut. W następstwie dalszych czynności nasze biuro detektywistyczne ustaliło właściciela numeru telefonu. Właściciel numeru telefonu okazał się mężczyzną - dawnym partnerem biznesowym podejrzanej o zdradę żony. W świetle nowych faktów biuro otrzymało zlecenie przeprowadzenia obserwacji. Zlecenie to pozwoliło na zebranie materiału dowodowego dla klienta.

Innym przykładem było nawiązywanie połączeń z wytypowanym numerem telefonu

Wysyłane smsy oraz rozmowy telefoniczne przez współmałżonka klienta tylko w godzinach pracy. W trakcie kilkudniowych podróży służbowych połączenia miały miejsce tylko po opuszczeniu domu przez współmałżonka. Nasilały się w trakcie dojazdu do miejsca docelowego i zanikały na czas realizowanej podróży. Po powrocie do rutynowego cyklu tygodnia sytuacja się powtarzała. Każdy wyjazd służbowy powodował takie same ruchy na billingach z wytypowanym numerem. Powyższe wnioski wyciągnięto z analizy rocznego billingu telefonicznego. Po przedstawieniu wniosków z analizy billingów klient zlecił obserwację podczas podroży służbowej. Detektywi potwierdzili przypuszczenia. Zebrano materiał dowodowy do sądu. Dane telefoniczne mogą być również pomocne w działalności firm, ale o tym w kolejnej części informacji o billingach telefonicznych.

Billingi telefoniczne jako źródło informacji dla pracodawców

W poprzedniej części przedstawiliśmy przykłady z pracy naszego biura detektywistycznego kiedy to analiza bilingów telefonicznych pomogła ujawnić zdrady małżeńskie. W tym wpisie chcielibyśmy pokazać na przykładzie jak ten typ usługi może pomóc w działalności gospodarczej. Zaznaczyć należy, że koniecznym jest w takiej sytuacji posiadanie i używanie przez pracowników telefonów służbowych. Powyższe pozwoli właścicielowi firmy na dostęp do bilingów telefonicznych. W dzisiejszym świecie ludzie zmniejszają swoje koszty. Często zdarza się tak, że jeśli już posiadają firmowy telefon z zadowalającym pakietem, rzadko kupują i użytkują dodatkowo prywatny.

Przykładem wykorzystania analizy bilingów telefonicznych celem wykrycia nieuczciwej konkurencji jest poniższa sytuacja

Firma z Poznania biorąca udział w przetargach publicznych miała taką politykę działania, że przed wysłaniem oferty zasiadano całym zespołem na zebraniu. Dopinano ostatnie elementy na zasadzie wspólnej analizy dokumentacji. Odbywało się to zawsze w dniu otwarcia ofert, przed spakowaniem i dostarczeniem oferty do zamawiającego. Niejednokrotnie narady takie odbywały się późnym wieczorem. Jeśli otwarcie ofert było we wczesnych godzinach porannych. Z uzyskanych od klienta informacji wynikało, że konkurencja zawsze była blisko ich oferty i zawsze była tańsza . Nasze biuro detektywistyczne przeanalizowało bilingi osób biorących udział w spotkaniach. Detektywi ujawnili, że tuż po spotkaniu całego zespołu, jeden z pracowników dzwonił zawsze na ten sam numer. Wykonano ustalenie właściciela numeru telefonu. Dzięki temu ujawniono, że numer ten należny do konkurencji.

Podsumowując cykl wpisów o analizie bilingów telefonicznych zaznaczyć należy, że każda sprawa jest inna

Wymaga indywidualnego podejścia zarówno klienta jak i naszego biura detektywistycznego oraz zastosowania jednocześnie szeregu innych metod. Nie zawsze analiza bilingów telefonicznych przyniesie wymierne skutki, ale zawsze zmniejszy poziom naszej niewiedzy.