PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Prywatny detektyw | Pytania i odpowiedzi

Detektyw – tytuł zawodowy osoby świadczącej usługi detektywistyczne. Detektyw to potocznie osoba prowadząca śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność w ramach prywatnego biura śledczego. Zawód detektywa w Polsce ma krótką historię. W 2001r. zaczęła obowiązywać ustawa regulująca zakres działania detektywów wraz z ich prawami i obowiązkami. Agencje detektywistyczne pojawiły się w okresie przemian ustrojowych na początku lat 90. Wtedy to przepisy ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej statuujące zasadę wolności działalności gospodarczej stworzyły warunki dla podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Obserwacja jest legalna jednak detektyw musi wykonywać swoją pracę zgodnie z zasadami etyki, o której mowa w ustawie o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku. Śledzenie osób nie może łamać przepisów zawartych w ustawie detektywistycznej. Obserwacja prowadzona przez profesjonalnego detektywa nie ma nic wspólnego z obrazem jego pracy, jaki jest kreowany w mediach. Detektywi nie włamują się do mieszkań ani nie wkradają się do samochodów w celu podłożenia ukrytej kamery. Detektyw nie ma też prawa naruszać prywatność osoby obserwowanej czyli np wkraczać na teren jej posesji lub do mieszkania w celu nagrywania lub fotografowania. Prywatny detektyw może fotografować i nagrywać wyłącznie w przestrzeni publicznej.

Tak, każdy detektyw jest zobowiązany do zachowania tajemnicy. Kwestię tę reguluje Kodeks Etyki Detektywa oraz ustawa o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi detektyw ma obowiązek zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy. W szczególnych przypadkach może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy - na zasadach określonych przez Kodeks Postępowania Karnego.

Na rynku pojawia się coraz więcej agencji detektywistycznych i osób podających się za prywatnych detektywów. Powierzenie sprawy nieuczciwym detektywom może przynieść więcej szkody niż korzyści. Przed przystąpieniem do zlecenia każdy prywatny detektyw zobowiązany jest do spisania umowy, powinien również posiadać licencję detektywa, którą powinien okazać na spotkaniu. Każde biuro detektywistyczne powinno być wpisane do rejestru działalności regulowanej.

Biuro detektywistyczne Trelka rozpoczyna działania po podpisaniu umowy o świadczenie usług detektywistycznych. Na pierwszym spotkaniu z prywatnym detektywem przekazywane są informacje istotne w sprawie jaką detektyw będzie prowadził. Agencja detektywistyczna oferuje konkurencyjny cennik na terenie miasta Poznań oraz całego kraju. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, a zatem wycena zlecenia jest uzależniona od charakteru sprawy. Po zakończeniu działań przygotowujemy sprawozdanie z wykonanych czynności detektywistycznych.

Biuro detektywistyczne Trelka prowadzi głównie działania na terenie wielkopolski. Przeważnie operujemy na terenie miast tj. Poznań, Piła, Kalisz, Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski, Konin, Leszno. Jednak często zdarza się naszym detektywom pracować także na terenie innych województw w miastach tj. Warszawa, Łódź, Bydgoszcz, Szczecin czy Zielona Góra. Zdarzają się również sprawy gdzie nasza agencja detektywistyczna podejmuje działania poza granicami kraju. oraz całego kraju.

Biuro detektywistyczne Trelka posiada długoletnie doświadczenie w branży. Nasi prywatni detektywi przed przystąpieniem do zlecenia analizują szanse powodzenia. Można stwierdzić, że 100% obcietnice skuteczności w każdej sprawie nie są realne. Nie w każdej sprawie można pomóc, jednak możemy zagwarantować satysfakcję z metod działania naszej agencji detektywistycznej. Współpraca z naszym biurem daje Państwu gwarancję zaangażowania oraz profesjonalizmu. Posiadamy wiele pozytywnych opini, które można łatwo sprawdzić na wielu stronach internetowych.

Jest to wymóg ustawowy i bez zawarcia umowy na piśmie biuro detektywistyczne nie może rozpocząć realizacji zlecenia. Agencja detektywistyczna może przed zawarciem umowy jedynie dokonać wstępnej analizy sprawy oraz wycenić koszta związane z podjęciem współpracy z prywatnym detektywem.

Umowa z naszym biurem detektywistycznym zawiera m.in.:
 • przedmiot umowy (np. ustalenie sprawcy kradzieży)

 • zasady współpracy (np. kontakt z detektywem)

 • czas realizacji zlecenia oraz warunki jej rozwiązania

 • zasady poufności obowiązujące strony umowy

 • wynagrodzenie

Sąd może powołać detektywa jako świadka do złożenia zeznań w toczącym się procesie. Bywa, że podczas czynności detektywistycznych prywatny detektyw nie może zarejestrować zdarzeń obrazem, w tym przypadku zeznania mogą być wykorzystane w sądzie jako dowód.

W przypadku spraw rozwodowych nasze biuro detektywistyczne proponuje obserwację partnera podczas, której prywatny detektyw gromadzi materiał dowodowy taki jak zdjęcia, filmy oraz inne materiały mające wpływ w sprawie. Najczęściej są to właśnie dowody zdrady, ale czasem równie istotne mogą być dowody na uzależnienie partnera (hazard, narkotyki, alkohol) czy stosowanie przemocy w rodzinie. Materiał zebrany przez detektywa pomaga orzec o winie współmałżonka. Zebrane materiały mogą posłużyć także jako dowody w dochodzeniu alimentacyjnym drugiego małżonka, jak również w sprawach o podział majątku czy ustanowieniu władzy rodzicielskiej.

Nasza agencja detektywistyczna posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie sprawdzania wiarygodności pracowników. Sprawdzamy zatrudnionych pracowników pod kątem uczciwości, lojalności, a także jakości pracy na danym stanowisku. Cykliczne sprawdzanie pracowników pomaga ochronić firmę przed nieuczciwymi pracownikami. Jesteśmy w stanie sprawdzić czy poufne informacje lub zastrzeżone dane wypływają na zewnątrz. Wykorzystujemy do tego profesjonalne urządzenia pozwalające na dyskretną kontrolę pracowników.

Nasi detektywi potrafią zebrać wiarygodne materiały dowodowe dla sądu, w przypadku oszukania pracodawcy. Firmy, które zleciły nam cykliczną kontrolę swoich pracowników w dużych miastach tj. Poznań, Warszawa, Łódź czy Wrocław zbudowały trwały i zaufany zespół, który jest kluczowym aspektem dla każdego pracodawcy.

Pracodawcy akceptują nieobecność pracownika, jednak gdy ten notorycznie uzasadnia niezdolność do pracy zwolnieniem lekarskim warto go sprawdzić czym tak naprawdę w tym czasie się zajmuje. Biuro detektywistyczne ustali, czy pracownik w trakcie zwolnienia lekarskiego L4 nie podjął innej pracy. Nasz detektyw ustali także czy pracownik nie wyjechał na wakacje podczas zwolnienia. Po przeprowadzonej kontroli pracownika, detektyw sporządza protokół z kontroli.

Handel nielegalnym paliwem kwitnie, zawodowi kierowcy masowo spuszczają paliwo z baków. Nasza agencja detektywistyczna potrafi skutecznie zapobiegać defraudacji paliwa. Znamy sposoby stosowane podczas kradzieży paliwa - kierowcy potrafią oszukiwać sondy paliwowe, nielegalnie wyjmować zaspawane sitka z baków i wypompowywać paliwo. Jesteśmy w stanie ten proceder udokumentować poprzez dostarczenie materiałów w postaci zdjęć i nagrań video. W firmach, które skorzystały z naszego biura detektywistycznego norma spalania paliwa w samochodach spadła średnio o 2-3 litry na 100 km.

Wykrywanie podsłuchu, kamery czy nadajnika GPS to dość trudne zadanie. W dzisiejszych czasach bez specjalistycznego sprzętu wykrycie podsłuchu jest w zasadzie niemożliwe. Nasze biuro detektywistyczne posługuje się specjalistycznym sprzętem pozwalającym wykryć zarówno ogólnodostępne nadajniki jak i zaawansowane technicznie zminiaturyzowane urządzenia. Dokładne sprawdzenie pomieszczenia to inspekcja radiowa i pełna fizyczna. Nasz detektyw oprócz ustalania obecności nadajnika GPS w samochodzie czy wykrywania podsłuchu w pomieszczeniach lub pojazdach sprawdza również inne urządzenia, takie jak telefony i komputery pod kątem zainstalowania szpiegowskiego oprogramowania. Zatem oddając sprawę w ręce naszych detektywów, ma się pewność, że zostaną usunięte wszystkie urządzenia.

Praca detektywa polega głównie na zbieraniu informacji. Licencjonowany detektyw podczas czynności służbowych może przetwarzać dane bez zezwolenia osób, których one dotyczą. Detektyw zobowiązany jest przetwarzać dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a przed zakończeniem czynności powinien je zniszczyć.

Bardzo często osoba wyłudzająca alimenty pracuje na czarno lub wiedzie wygodne życie będąc na utrzymaniu nowego partnera. Biuro detektywistyczne Trelka m.in. proponuje obserwację osoby uprawnionej do pobierania alimentów, podczas której prywatny detektyw zbierze obiektywny materiał dowodowy potwierdzony raportem lub zeznaniami w sądzie. Zdobycie takich materiałów, będących w ocenie sądu bardzo obiektywnymi źródłami informacji, często może zaważyć o wygraniu sprawy.

To pytanie zadaje sobie wiele osób będących w stałym związku. Zdrada to niestety bardzo częsty problem. Znacznie częściej dopuszczają się jej jednak mężczyźni niż kobiety. Prawda jest taka, że jeśli kobieta zadaje sobie pytanie, czy mąż ją zdradza, odpowiedź zazwyczaj jest twierdząca.

Oznaki zdrady partnera:
 • nigdzie nie porusza się bez telefonu

 • odchudza się i kupuje nowe ubrania, zaczyna bardziej dbać o siebie

 • ma mniejszą ochotę na sex niż zwykle

 • zmienia hasła w komputerze

 • stan konta partnera zmniejsza się bez widocznego powodu

 • znika na dłuższy czas

 • wraca później z pracy

Jeśli widzisz u swojego partnera podobne zachowanie nie czekaj i wynajmij prywatnego detektywa.

Każdego roku Policja odnotowuje około 15 tysięcy zaginięć, z czego około 4 tysiące to zaginięcia osób nieletnich. Wiadomość o zaginięciu szokuje rodzinę i bliskich.

Kiedy zaginie Twoje dziecko zachowaj spokój, a następnie:
 • zacznij poszukiwanie w miejscu gdzie ostatnio dziecko widziano

 • sprawdź okoliczne niebezpieczne miejsca

 • rozpytaj rodzinę, przyjaciół i sąsiadów

 • zawiadom policję

 • zgłoś się do biura detektywistycznego, które wesprze policję w poszukiwaniach

Po zgłoszeniu się do naszego biura detektywistycznego rozpoczynamy penetrację miejsca, w okolicach którego dziecko było ostatni raz widziane. Następnie zaczynamy rozmowę z rodzicami osoby zaginionej ponieważ 99% rodziców nie przyznaje się na policji, że mieli kłopoty z dzieckiem. Przesłuchujemy także świadków, rodzinę i osoby, które spędzały czas z dzieckiem tuż przed zaginięciem. Taki wywiad musi być dokładny, dzięki niemu mamy połowę sukcesu. Agencja Detektywistyczna Trelka współpracuje również z organizacją ITAKA, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych. Nasi detektywi przeprowadzają jeszcze wiele innych czynności detektywistycznych zmierzających do odnalezienia poszukiwanego dziecka m.in. rozwieszają informacje o zaginięciu dziecka czy powiadamiają media społecznościowe.

Biuro detektywistyczne Trelka, aby znaleźć właściciela po numerze telefonu posługuje się najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Właściciela numeru telefonu ustalamy przeważnie w ciągu 24h, ale w niektórych przypadkach bywa, że potrzebujemy nawet 5 dni. Nasz prywatny detektyw ustali również właściciela numeru telefonu, który wysyła wiadomości z pogróżkami, czy nęka głuchymi telefonami. Jeśli Twój partner dostaje niedwuznaczne SMS-y, znajdź właściciela numeru telefonu komórkowego, który prawdopodobnie jest kochankiem/kochanką partnera.

Stalking, czyli uporczywe nękanie emocjonalne m.in. sms-ami, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do samobójstwa ofiary, jest karane nawet do 10 lat więzienia. Agencja detektywistyczna Trelka zajmuje się ustalaniem sprawcy uporczywego nękania oraz oferuje pomoc w przeciwdziałaniu stalkingu. Nasi wykwalifikowani prywatni detektywi pomogą ustalić sprawcę oraz zbiorą materiał dowodowy dzięki, któremu klient będzie mógł się domagać odszkodowania. Jeśli otrzymujesz uporczywe SMS-y, znajdź właściciela numeru telefonu komórkowego poprzez nasze biuro detektywistyczne.

Zapewniamy usługę osobistego kierowcy klienta zamożnego. Detektyw zawiezie w każde miejsce wskazane przez klienta, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo. Ponadto detektyw ustali czy klient jesteś obserwowany. Usługa ta najczęściej realizowana jest na terenie miasta Poznań oraz okolic tj. Luboń, Przeżmierowo, Baranowo, Mosina, Stęszew. Zapewniamy również bezpieczny przewóz samochodem służbowym z przyciemnianymi szybami dla osób, które pragną poczuć się anonimowo lub chcą mieć trochę prywatności.

Biuro detektywistyczne Trelka prowadzi działania obserwacyjne, podczas nieobecności domowników w okolicach Poznania, szczególnie na ulicach zamożnych willi w miejscach gdzie dochodziło do seri włamań tj. Baranowo, Strzeszyn Grecki, Przeźmierowo, Stęszew, Komorniki, Puszczykowo czy Luboń. Działania prewencyjne prywatnych detektywów w oznakowanych pojazdach, odstraszają potencjalnych włamywaczy. Głównie okres wakacyjny to czas szczególnie dobry dla włamywaczy, gdy mieszkańcy Poznania i okolic wyjeżdżają na urlopy i pozostawiają domy bez nadzoru. Z informacji wynika, iż włamywacze przed procederem dokładnie obserwują, wykorzystują też dłuższą nieobecność mieszkańców. Prywatny detektyw podczas działań prewencyjnych fotografuje osoby oraz ich samochody, które mogą być potencjalnymi obserwatorami, a następnie włamywaczami. Jeśli mieszkasz w Poznaniu lub okolicach Poznania i zamierzasz wyjechać nawet na jeden dzień warto wynając naszego prywatnego detektywa do obserwacji posesji.

Okres dojrzewania to emocjonalnie bardzo trudny etap. Nastolatek wchodząc w dorosłe życie jest narażony na wiele zagrożeń. Jeśli martwisz się, że Twoje dziecko zmaga się z problemami, bądź znajduje się pod szkodliwym wpływem rówieśników, skorzystaj z pomocy Biura Detektywistycznego Trelka. Zapracowani rodzice nie zawsze potrafią zauważyć, że z ich pociechą dzieje się coś niedobrego. Prywatny detektyw pomoże znaleźć odpowiedzi na wiele pytań rodziców. Ustali, z kim spotyka się dziecko, jak spędza czas po szkole, w jakim towarzystwie przebywa, czy pali papierosy bądź korzysta z innych używek. Biuro Detektywistyczne Trelka działa tak, by nastolatek nie zorientował się, iż jest obserwowany. Detektywi są bardzo dyskretni, za pomocą profesjonalnej obserwacji biuro detektywistyczne uzyska szereg informacji ważnych dla klienta. Po zakończeniu działań prywatny detektyw przekaże raport, szczegółowo analizujący obserwowanego nastolatka.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami o wydanie licencji mogą ubiegać się osoby:
 • posiadające obywatelstwo polskie bądź innego kraju członkowskiego UE

 • odbyły szkolenia w zakresie przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa, zagadnień ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych

 • w wieku powyżej 21 lat

 • mające pełną zdolność do czynności prawnych

 • posiadające wykształcenie min. średnie

 • posiadające orzeczenie lekarskie potwierdzające zdolność psychiczną do wykonywania czynności detektywistycznych

 • o nieposzlakowanej opinii wydanej przez komendanta miejskiego (powiatowego) policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

 • wobec których nie toczy się postępowanie karne bądź w sprawach o przestępstwa skarbowe popełnione umyślnie (oraz które nie były w przeszłości skazane za te czyny prawomocnym wyrokiem)

 • które nie zostały zwolnione dyscyplinarnie z policji, ABW, BOR-u, wojska, sądu bądź innego urzędu administracji publicznej w okresie ostatnich 5 lat

Biuro detektywistyczne może jedynie wypożyczyć swojemu klientowi urządzenia rejestrujące, które klient może zamontować na przykład w swoim domu, samochodzie czy we własnym biurze. Podsłuchy są doskonałym źródłem ważnej dla nas wiedzy, poprawy bezpieczeństwa oraz możliwości dochodzenia praw na drodze sądowej. Nagrania z własnych rozmów mogą okazać się niezwykle cennym materiałem dowodowym. Nagrywanie rozmów z partnerem, małżonkiem czy sąsiadem jest legalne. Ma tu miejsce jedynie dźwiękowa rejestracja przekazanych nam informacji.