PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Obserwacja osób, obiektów, miejsc oraz kontrobserwacja

Fundamentem zdobywania informacji jest obserwacja osób. Jest to podstawowa metoda pozwalająca uzyskać konieczną dla śledztwa wiedzę dotyczącą życia prywatnego i zawodowego osoby śledzonej.

Dokumentacja obserwacji – zdjęcia i nagrania video

Obserwacja prowadzona przez biuro detektywistyczne Trelka realizowana jest przez doświadczonych prywatnych detektywów z Poznania, którzy są wyposażeni w najnowszy sprzęt. Dzięki temu detektywi z biura Trelka dokumentują za pomocą zdjęć i nagrań czynności z prowadzonych działań. Niejednokrotnie agencja detektywistyczna Trelka podejmuje działania obserwacji miejsc. Tego rodzaju obserwacje najczęściej dotyczą udokumentowania, że dana osoba zamieszkuje pod danym adresem. Z uwagi na rosnące zagrożenia w kwestii włamań nasi prywatni detektywi wykonują również zlecenia obserwacji miejsc zamieszkania w czasie nieobecności właścicieli, aby uchronić zleceniodawcę przed ewentualnym włamaniem. Każdorazowo po wykonanym zleceniu biuro detektywistyczne Trelka sporządza raport, który przekazuje zleceniodawcy wraz z zebranym materiałem dowodowym w postaci zdjęć i nagrań. Sporządzony raport detektywistyczny wraz z dokumentacją niejednokrotnie staje się ważnym dowodem w sprawie np. rozwodowej.

Wykrywanie Zdrady Biuro Detektywistyczne Trelka
Kontrobserwacja – technika mająca na celu sprawdzenie czy osoba lub obiekt jest pod wrogą obserwacją.

Wroga obserwacja może być stosowana przez nieuczciwą konkurencję, podejrzliwego partnera jak i w celach przestępczych. Niejednokrotnie detektywi z naszego biura uniemożliwili lub zniechęcili prowadzenie wrogiej obserwacji. Warto wynająć nas do kontrobserwacji gdy widzimy dziwne zachowania dookoła. Usługę dedykujemy Klientom biznesowym jak również Klientom indywidualnym.

Śledzenie Pojazdow i Obserwacja Biuro Detektywistyczne w Poznaniu