PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Porwania rodzicielskie - ustalenie miejsca pobytu dziecka

Do porwań rodzicielskich najczęściej dochodzi w rodzinach głęboko skonfliktowanych. Najczęstszą przyczyną porwań rodzicielskich jest brak porozumienia w kwestii widzeń, ale również jest to forma zastraszania. Często tego rodzaju zachowania obserwuje się w rodzinach dotkniętych przemocą fizyczną i psychiczną. Dzieci stają się kartą przetargową w toczącym się postępowaniu rozwodowym. Do momentu, w którym sąd nie ustalił przy, którym z rodziców pozostaje dziecko oboje rodzice posiadają takie same prawa w aspekcie opieki nad dzieckiem. W tym czasie jeżeli jedno z rodziców uprowadzi dziecko, takie zachowanie nie jest traktowane przez organy ścigania jako przestępstwo bowiem oboje rodzice posiada takie same prawa. Efektem takiego porwania najczęściej odizolowania dziecka od matki są daleko idące w późniejszym etapie dorastania dziecka problemy emocjonalne.

Ustalenie adresu zamieszkania i miejsca pracy. Agencja detektywistyczna. Poznań
Co robić kiedy dojdzie do porwania dziecka:

Do porwań rodzicielskich dochodzi coraz częściej. O porwaniu rodzicielskim mówmy wtedy kiedy jedno z rodziców bez zgody i wiedzy drugiego z rodziców zabiera dziecko i zmienia jego miejsce zamieszkania. Jednocześnie utrudnia lub uniemożliwia kontakt dziecka z drugim rodzicem. Jeżeli takiego porwania dokonuje rodzic, który zgodnie z wyrokiem sądu ma ograniczone prawa rodzicielskie lub jest całkowicie ich pozbawiony organy ścigania natychmiastowo podejmują działania mające na celu jak najszybsze odnalezienie dziecka. Problem natomiast pojawia się w sytuacji gdy opieka nad dzieckiem nie została uregulowana sądownie i oboje rodzice posiadają takie same prawa opieki. Wówczas jeżeli jeden z rodziców dziecka zabiera je bez zgody i wiedzy drugiego rodzica , uniemożliwiając tym samym kontakt dziecka z drugim rodzicem . W tej sytuacji organy ścigania nie mają podstaw do podjęcia działań bowiem w świetle prawa oboje rodzice mają takie samo prawo opieki nad dzieckiem. Biuro detektywistyczne Trelka zajmuje się starannie i szczegółowo porwaniami rodzicielskimi, bez względu na to czy opieka nad dzieckiem została uregulowana przez sąd. Głównym celem operacji jest odnalezienie dziecka oraz ustalenie czy jest bezpieczne. Ważne jest, aby w drodze postępowania ustalić przede wszystkim okoliczności i przyczyny porwania, odnaleźć świadków zdarzenia oraz przeprowadzić z nimi wywiad, który pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji. Efektem wszystkich działań jest ustalenie miejsca pobytu rodzica oraz dziecka. W poniższym linkach polecamy do przeczytania: „Międzynarodowe porwania rodzicielskie” oraz „Porwania rodzicielskie – analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k.

Porwania rodzicielskie. Prywatny detektyw w Poznaniu

Porwania

Analiza umorzeń