PRYWATNY

DETEKTYW TRELKA

500-509-

007

Ludzie zawsze mają swoje tajemnice.
Chodzi tylko o to, aby je odgadnąć.

Stieg Larsson

Wszelkie ustalenia związane ze sprawami alimentacyjnymi

W sprawach alimentacyjnych pomoc detektywa może być nieocenionym dowodem w sądzie. Najczęstszymi zadaniami wynajętego detektywa jest odnalezienie źródeł dochodu dłużnika alimentacyjnego, udokumentowanie dochodów osoby pozwanej o alimenty lub niejednokrotnie jest to ustalenie miejsca zamieszkania osoby, która ma lub będzie miała zobowiązania alimentacyjne.

Jak udowodnić, że małżonek, lub inna osoba zobowiązana do alimentacji posiada większe dochody niż deklaruje?

Osoby zobowiązane do płacenia alimentów lub też osoby wobec, których toczy się postępowanie w sądzie o ustalenie wysokości alimentów często ukrywają źródła swoich dochodów lub też zaniżają ich wysokość. Często w sądzie przedstawiają zaświadczenie, że są zatrudnione w mniejszym wymiarze czasu pracy niż faktycznie pracują. Zadaniem prywatnego detektywa jest dokonanie obserwacji mającej na celu ustalenie faktycznego czasu spędzonego przez osobę w miejscu pracy i udokumentowanie to za pomocą zdjęć i nagrań. Detektyw biura Trelka ustala również na jakim standardzie żyje śledzona osoba. Jest to o tyle ważne, ponieważ jest to dowód , który pozwoli udowodnić dysproporcję między deklarowanym dochodem, a faktycznym poziomem życia. Mowa jest tutaj o ustaleniu w jakich warunkach żyje dana osoba oraz ustalenie jakie ruchomości i nieruchomości posiada. Osoba, która zgłasza się do naszego biura detektywistycznego każdorazowo po zakończonej obserwacji otrzymuje rzetelnie sporządzony raport wraz dowodami, który może przedstawić jako dowód w sądzie. Przy sprawach rozwodowych może zdarzyć się tak, że współmałżonek zażąda alimenty nie tylko na dzieci, ale również na swoją rzecz. Jest to dość częste i dzieje się wtedy kiedy w wyniku rozwodu u jednego z małżonków pogarsza się poziom życia. Wówczas ten współmałżonek może starać się o alimenty w celu wyrównania poziomu życia.

Ustalenia, sprawy alimentacyjne. Agencja detektywistyczna. Poznań
Co jeśli wiemy, że nasz współmałżonek posiada większe dochody niż deklaruje przed sądem?

Należy w tej kwestii powierzyć zadanie specjaliście. Nasi detektywi zbiorą wszystkie niezbędne informacje i udokumentują je tak samo jak w przypadku dłużników alimentacyjnych. Udokumentujemy wszystkie źródła dochodu jakimi dysponuje pozywająca osoba oraz poziom na jakim żyje.

Odzyskiwanie straconego mienia. Agencja detektywistyczna w Poznaniu

Obowiązek alimentacyjny

Alimenty dla byłej żony